Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Utbildningen

Civilingenjör i medieteknik är en mångsidig datautbildning med tyngdpunkt på teknik för en bransch i ständig förändring. Den ger också som alla traditionella civilingenjörsutbildningar en gedigen grund i matematik och teknik. Att bli civilingenjör innebär även att lära sig lösa tekniska problem och att hitta de problem som behöver lösas. Utbildningen ger därför en bredd samtidigt som den ger möjlighet till att specialisera sig inom ämnen som visualisering, datorgrafik och mjukvaruutveckling.

Hård och mjuk

Logotypen består av två delar, en grå kub och en orange. Den grå symboliserar de mer tekniska kurserna i utbildningen och den orangea symboliserar i sin tur de kreativa. Bland de kreativa kurserna tas ämnen som design, videoproduktion, användarvänlighet samt interaktion mellan människa och teknik upp. Många gånger används programmering som verktyg för kreativitet och denna bas är en av anledningarna till att utbildningen blivit populär både bland företag och sökande.

Grafiskt material och logotyper

Efter utbildningen

En utexaminerad medietekniker har en bred och varierad arbetsmarknad och har visat sig vara oumbärlig både innanför rikets gränser och utanför. Allt ifrån filmeffekter i Hollywood, 3D-visualiseringar av röntgenbilder och galaxer, fysiksimuleringar inom spelbranschen, virtuella möbler i Ikea-katalogen och garanterad färgkvalitet i trycksaker till att jobba som IT-konsult. Listan kan göras lång och blir bara längre och längre. Allsidighet är ett nyckelord som ständigt kommer tillbaka.