Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Utskott

Mycket av den verksamhet som sker inom sektionen sker inom de olika utskott eller grupper som finns i anslutning till sektionen. Dessa grupper leds av respektive styrelsemedlem för just det området. Men det finns även några andra som inte är direkt kopplade till styrelsen utan snarare till sektionen.

Ombud

Arbetsmiljöombud(AMO)

Arbetsmiljöombudet representerar studenterna i frågor som handlar om arbetsmiljö, både i fysisk och psykosocial bemärkelse. Det kan till exempel handla om ergonomiska frågor eller om det går att påverka en hög stressnivå hos studenter. Har man blivit kränkt eller diskriminerad kan man vända sig till arbetsmiljöombudet eller styrelsen. Som arbetsmiljöombud har man tystnadsplikt och kan hjälpa till med var du som student kan vända dig i olika frågor eller situationer.

Arbetsmiljöombud för verksamhetsåret 17/18 är Anna Furugård. Henne kan ni nå på mailadressen amo@medieteknik.nu.

Styrelseutskott

Studienämnden

Studienämnden jobbar för att förbättra utbildningskvalitén på programmet med ledning av studienämndsordföranden. I övrigt består studienämnden av klassrepresentanter från alla årskurser och eventuellt andra intresserade studenter. I studienämnden diskuteras och arbetas det främst med kursutvärderingarna som görs på programmet men även andra frågor som rör utbildning.

Eventutskottet

Det är eventutskottet som anordnar förSAFt och SAFt (SektionsAktivas Fest) på hösten respektive vårkanten. Detta är mycket trevliga tillställningar där alla sektionsaktiva inom MT får chansen att lära känna varandra.

Utskottet är även med och planerar och anordnar sektionspubar på Trappan eller Vattentornet samt andra aktiviteter som gynnar medlemmarna. Vi försöker även vara på hugget när det gäller saker som kan gynna rekryteringen.

Webbutskottet

Webbutskottet arbetar med att släppa en ny version av medieteknik.nu. Gruppen består av fem MT-studenter inklusive PR-och webbansvarig i styrelsen. Vi försöker tänka nytt kring hemsidan och se efter vad sektionen vill ha för innehåll på sidan!

Midsommarphestutskottet

Midsommarphestutskottet ansvarar för att fixa en så bra sittning som möjligt för studenterna på medieteknikprogrammet. Midsommarphesten är en relativt stor sittning med runt 120 sittande och har blivit en väldigt uppskattad tradition för studenterna. För att den ska bli så bra som möjligt krävs en hel del jobb, något som oftast också är väldigt roligt. Utskottet anordnar allt som har med sittningen att göra, märke, affisch, lokalbokning, inköp med mera.

Näringslivs- och alumniutskottet

Näringslivsutskottet (NLU) skapar nya och tar tillvara på redan tagna kontakter med näringslivet. Det är utskottet som ser till att företagen vet vilka vi är och hur bra vi är på det vi kan! Utskottet kan till exempel anordna företagskvällar och studiebesök hos företag i området.

Alumniutskottet är ett utskott som kommer ha i uppdrag att ordna olika event och projekt med eller för våra MT-alumner, det vill säga studenter som har tagit sin examen från Medieteknikprogrammet. Till exempel arrangeras en alumnimiddag för ettan, dit alumner bjuds in som berättar om sin studietid och vad de gör idag. En mentorverksamhet finns för studenter i år 4 eller 5, som får möjlighet att ha en alumn som mentor i ett år. Både studenter och alumner får gärna höra av sig med idéer på saker som borde arrangeras.