Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Webbutskottet 17/18

Webbutskottet arbetar med att släppa en ny version av medieteknik.nu

Har du några idéer eller synpunkter på hur nya Medieteknik.nu borde se ut och fungera? Välkommen att skicka in dina kloka tankar här

.